Verandan är ett svenskspråkigt vardagsrum i det finlandssvenska informationscentret Luckan mitt i Helsingfors. Vi anordnar kulturella evenemang, teater, musik, klubbkvällar och temadagar. Verandan är ett samarbetsprojekt mellan Luckan och Helsingfors stads kulturcentral.

På Verandan ger vi också kulturproducenter möjligheten att genomföra sina idéer och visioner.

 

V

E

R

A

N

D

A

N

Luckans Verandan - Simonsgatan 8 - 00100 Helsingfors